OSEM

OTOMOTİV SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ

2022

Kayıt Ol

OSEM

Hakkında

Otomotiv Sektöründe kariyer hedefleyen öğrenci ve mezunlarımız için otomotiv alanında yoğunlukla kullanılan bilgi ve becerilerini geliştirebilecekleri mesleki yenilikleri takip edebilecekleri, staj ve iş bulabilecekleri meslektaşlarıyla tanışabilecekleri online eğitim merkezidir.

Gelişen teknolojiyle birlikte araç bakım onarım servislerindeki gereksinimler de bir o kadar hızlı artıyor. Araçları meydana getiren parçalar da karmaşık bir sisteme sahip. Geçmişte deneme yanılma yöntemiyle yapılan arıza tespiti, günümüzde yerini test cihazları ve ekipmanlarıyla yapılan arıza tespitine bıraktı. Gelişen teknolojiye ayak uydurmanın ve zamanı yakalamanın yolu, kaliteli teknik eğitim ve geniş kapsamlı servis ekipmanlarıdır.

Ülkemizin lokomotif sektörlerinden biri olan otomotiv; oem, üretim, satış ve ihracat alanlarında son yıllarda önemli ilerlemeler kaydetti. Kişi başına düşen araç sayısı dikkate alındığında önümüzdeki dönemde de hala önemli bir potansiyele sahip olduğu görülmektedir.

Buna paralel olarak sektör için lise ve üniversite düzeyinde eğitim bölümleri olmasına rağmen kalifiye personel açığı hala devam etmektedir. Özellikle satış ve satış sonrasındaki görevlerin çoğunluğunun eğitim kurumlarında henüz akademik bir eğitim alanı olmadığından sektör bu ihtiyaçlarını giderememektedirler.

Hedef

Kitlesi

Otomotiv sanayii alanında teknik işgücü ihtiyacını karşılayacak olan mühendis, tekniker, teknisyen 3000 kişi bu proje ile online olarak bilgilendirme ve bilinçlendirme eğitimlerine tecrübe paylaşım toplantılarına katılım sağlayarak mesleki beceri ve niteliklerini arttıracaklar.


Sürekli eğitim merkezi bünyesinde gerçekleşecek değişime hemen uyum sağlayabilecek özel gruplarla yürütülecek olan otomotiv teknoloji okulu ile sektörde değişim rüzgarları başlatılacak. Mezun buluşmaları, deneyim paylaşımları ile tekniğin gelişimi arttırılacak.

Car mechanic working at automotive service center

3000

-Otomotiv Mühendisi

-Otomotiv Teknikeri

-Otomotiv Teknisyeni

Belgelendirme

Eğitimler çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. Eğitim sonunda % 80 devam zorunluluğunu sağlayan ve eğitimin sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlara Katılım ve Başarı Sertifikası, eğitime katılıp sınava giremeyenlere ise Katılım Belgesi verilecektir.

Hedefler

SANAYİ ORTAMINDA BİLİNÇLENMİŞ VE EĞİTİM ALMIŞ NİTELİKLİ İŞ GÜCÜ YETİŞMİŞ OLACAK

İŞLETMELERİN PERSONELLERİNİN EĞİTİMİ İÇİN AYIRAMADIKLARI ZAMAN VE PARA KAYBININ ÖNÜNE

GEÇİLECEK

TÜRKÇE KAYNAK YETERSİZLİĞİNİN YARATTIĞI SEBEBLERDEN ÖTÜRÜ MESLEKLİ ANLAYIŞA VE GELİŞİME KATKI SAĞLANACAK

EĞİTİM KURUMLARININ VERMİŞ OLDUĞU İŞ PİYASASIYLA İLİNTİLİ VE GÜNCEL OLMAYAN

MÜFREDATLARIN AKSİNE SEKTÖRÜN İHTİYAÇLARININ KARŞILIYABİLECEK BİR YAPI KURGULANACAK

HER GEÇEN GÜN SAYILARI KATLANARAK DEVAM EDEN MEZUN İŞSİZLERİN NİTEKLİ HALE GELErEK SEKTÖRDE İSTİHDAM OLANAKLARI ARTACAK

Destekleyen

Paydaşlar

Engine start and stop button.

"Otomotiv sektöründe hizmet kalitesini sağlayacak en önemli faktör, alanında uzman yetişmiş kalifiye personeldir."

İletişim

E-posta

osem@otomder.org.tr

adres

Meşrutiyet Caddesi Özsoy İş Merkezi, No.:25

Çankaya, Ankara / Türkiye

telefon

Şimdi Kayıt Ol

Bu proje T.C. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenmektedir.